Proiecte
Administrator

În prezent, România se confruntă cu numeroase provocări în domeniile siguranței rutiere și mobilității urbane:

  • lipsa unei strategii unitare și coerente cu privire la însușirea și verificarea cunoștințelor viitorilor șoferi;
  • educația deficitară a copiilor în privința conduitei rutiere;
  • lipsa cursurilor de conducere defensivă în scopul prevenirii accidentelor rutiere;
  • dotări precare în privința truselor de prim ajutor și lipsa cursurilor de prim ajutor;
  • lipsa unor strategii pentru mobilitate urbană în contextul dezvoltării accelerate a orașelor;
  • lipsa unei strategii pentru îmbunătățirea calității mediului urban;
  • cadru legislativ învechit, cu deficiențe majore în îndeplinirea nevoilor realității rutiere actuale;
  • lipsa unei abordări holiste pe termen mediu și lung în scopul descongestionării aglomerărilor urbane, a scăderii numărului de accidente rutiere și implicit a numărului victimelor omenești.

Fiecare dintre aceste aspecte contribuie în mare măsură la statisticile dezastruoase privind poluarea și congestia urbană, a numărului mare de accidente rutiere și a victimelor cauzate de acestea.

Asociația Green Road vine în întâmpinarea acestor provocări cu soluții specifice, create în concordanță cu caracteristicile și necesitățile românești.