Regulament Campanie – Șoferi de nota 10! – ediția a IV-a
Administrator

REGULAMENT CAMPANIE

“Șoferi de nota 10!”

ediția a IV-a

 

 1. ORGANIZATORUL ȘI TEMA CAMPANIEI
  • Organizatorul campaniei “Șoferi de nota 10!” este asociația Green Road, cu sediul în Prel. Ghencea, Nr. 45, Bragadiru, Jud. Ilfov, având codul de identificare fiscală 32963513, cont RO46INGB0000999906504127 deschis la ING Bank, reprezentată prin președinte Paul Iacob.
  • Proiectul urmărește scăderea numărului accidentelor rutiere prin stimularea șoferilor să respecte codul rutier și să adopte un comportament preventiv la volan. Repetarea campaniei la începutul fiecărui an calendaristic va pune bazele preferinței conducătorilor auto de a conduce preventiv, în scopul participării la următoarea campanie.

 

 1. DURATA CAMPANIEI ȘI ARIA DE DESFĂȘURARE
  • Campania se va desfășura în conformitate cu prevederile prezentului regulament, la nivel național, în perioada 15 aprilie – 15 mai 2021.
  • Regulamentul este disponibil în mod gratuit orcărui solicitant, în format electronic pe greenroad.ro și pe pagina de facebook https://www.facebook.com/GreenRoadRomania/ , sau poate fi solicitat în format tipărit la adresa de e-mail contact@greenroad.ro.

 

 1. DREPTUL DE PARTICIPARE. MECANISMUL CAMPANIEI
 • La campania “Șoferi de nota 10!” pot participa toate persoanele fizice care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:
 • să fie persoane fizice cu reședința în România;
 • să fi deținut permis eliberat de autoritățile române pe întreaga perioadă a anului 2020;
 • să nu fi avut abateri rutiere în anul 2020;
 • să respecte condițiile din prezentul regulament.
  • Nu pot participa la campanie fondatorii și membrii din conducerea asociației Green Road, precum și soțul/soția sau rudele de gradul I (părinți, copii) ai celor menționați anterior.
  • Participarea la campanie este gratuită.
  • Participanții se vor înscrie pe site-ul greenroad.ro, secțiunea “Șoferi de nota 10!” fiind necesar să furnizeze următoarele informații: nume și prenume, localitatea de reședință, numărul de telefon și adresa de e-mail.

 

 

 

 1. PROTECȚIA DATELOR PERSONALE
  • Organizatorul se obligă să păstreze confidențialitatea datelor personale ale Participanților, în conformitate cu prevederile Legii 190/2018 privind măsurile de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679, denumit în continuare GDPR. Participanții au dreptul de a solicita Organizatorului modificarea sau ștergerea datelor personale, în conformitate cu prevederile Legii 190/2018.
  • Participanților la Campanie le sunt garantate punerea în aplicare de măsuri tehnice și organizatorice adecvate, pentru respectarea principiului reducerii la minimum a datelor. Doar câștigătorii Campaniei vor fi obligați să transmită Organizatorului un număr de identificare național (CNP sau numarul permisului de conducere) în scopul verificării istoricului rutier pentru anul 2020. Aceste date vor fi stocate pentru o perioadă de 3 luni, după care vor fi șterse.
  • Prin înscrierea la Campanie, Participanții își exprimă consimțământul asupra prevederilor Regulamentului. Își exprimă, de asemenea, acordul privitor la posibilitatea de a fi informați periodic despre evenimentele organizate de asociația Green Road.

 

 1. DESEMNAREA ȘI VALIDAREA CÂȘTIGĂTORILOR
  • Câștigătorii vor fi desemnați prin tragere la sorți în maximum 5 zile lucrătoare de la finalizarea Campaniei.
  • Tragerea la sorți se va efectua în incinta restaurantului Hard Rock Cafe, sponsorul Campaniei. Vor fi prezenți cel puțin un reprezentant al sponsorului și cel puțin un reprezentant al partenerului Campaniei, Poliția Română.
  • Validarea câștigătorilor se va face cu sprijinul tehnic al Poliției Române. Prin participarea la Campanie, câștigătorii își exprimă acordul privind posibilitatea verificării de către Poliția Română a datelor furnizate.
  • Se vor trage la sorți un număr de 23 de câștigători și un număr de 10 rezerve.

 

 1. PREMIILE ACORDATE ÎN CADRUL CAMPANIEI
  • Există 23 de premii împărțite astfel:
 • 20 de vouchere de combustibil în valoare de 200 lei fiecare;
 • 3 vouchere de consumație în restaurantul Hard Rock Cafe în valoare de 200 lei fiecare;
  • Valoarea maximă totală a premiilor este de 4.600 lei.
  • Voucherele de combustibil nu pot fi schimbate pentru alte produse sau contravaloarea lor în bani.
  • Voucherele de consumație în restaurant pot fi schimbate cu contravaloarea lor în tricouri sau accesorii din magazinul restaurantului Hard Rock Cafe, fiind valabile 6 luni de zile.

 

 1. NOTIFICAREA ȘI PREDAREA PREMIULUI
  • Notificarea câștigătorilor se va face telefonic și prin e-mail.
  • Premiile vor fi acordate câștigătorilor în mod direct sau prin firmă de curierat, pe baza cărții de identitate.
  • În cazul în care câștigătorii nu pot fi contactați din diferite motive (număr de telefon incorect sau invalid, adresă greșită de e-mail) sau refuză premiul atribuit, se vor apela în ordine câștigătorii de rezervă.
  • Numele și premiile câștigătorilor vor fi făcute publice pe site-ul greenroad.ro și pe pagina de facebook a asociației.

 

 

 1. TAXE ȘI IMPOZITE
  • Organizatorul se obligă să calculeze și să vireze impozitul datorat pentru veniturile sub formă de premii obținut de către câștigători, în conformitate cu reglementările Codului Fiscal în vigoare. Orice alte obligații de natură fiscală sau de altă natură privind aceste venituri vor fi în sarcina exclusivă a câștigătorilor.

 

 1. ÎNTRERUPEREA/ÎNCETAREA CAMPANIEI
  • Campania va putea fi întreruptă sau încetată înainte de termen în caz de forță majoră sau printr-o decizie a Organizatorului.

 

 1. LEGEA APLICABILĂ. LITIGII

10.1 Eventualele neînțelegeri apărute între Organizator și Participanți se vor rezolva pe cale amiabilă.

10.2 În cazul în care acest lucru nu este posibil, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești române, legea aplicabilă fiind legea română.

 

 

ORGANIZATOR

ASOCIAȚIA GREEN ROAD

Prin reprezentant legal

Paul Iacob